AIS Dictionary
検索結果4モデルが該当しました
ミニキャブ バン (平成27年03月)
2015/03( 平成27年03月 ) フルモデルチェンジ
2016/03( 平成28年03月 ) 一部改良
2017/05( 平成29年05月 ) 一部改良
2018/04( 平成30年04月 ) 一部改良
2019/07( 令和01年07月 ) 一部改良
EBD-DS17V
HBD-DS17V
ミニキャブ バン (平成26年02月)
2014/02( 平成26年02月 ) フルモデルチェンジ
EBD-DS64V
HBD-DS64V
ミニキャブ バン (平成11年01月)
1999/01( 平成11年01月 ) フルモデルチェンジ
2002/08( 平成14年08月 ) 一部改良
2004/10( 平成16年10月 ) 一部改良
2005/12( 平成17年12月 ) 
2005/12( 平成17年12月 ) 一部改良
2006/05( 平成18年05月 ) 期間限定特別仕様車
2006/12( 平成18年12月 ) 
2006/12( 平成18年12月 ) 一部改良
2007/12( 平成19年12月 ) グレード追加
2007/12( 平成19年12月 ) 一部改良
2008/12( 平成20年12月 ) 一部改良
2009/04( 平成21年04月 ) グレード追加
2009/10( 平成21年10月 ) 特別仕様車
2010/01( 平成22年01月 ) 一部改良
2010/08( 平成22年08月 ) モデルチェンジ
2010/08( 平成22年08月 ) 一部改良
2011/12( 平成23年12月 ) 一部改良
2012/07( 平成24年07月 ) 一部改良
2012/12( 平成24年12月 ) 一部改良
EBD-U61V
EBD-U62V
GBD-U61V
GBD-U61Vカイ
GBD-U62V
GD-U61V
GD-U62V
LE-U61V
LE-U62V
ミニキャブ バン (平成03年02月)
1994/01( 平成06年01月 ) マイナーチェンジ
1995/01( 平成07年01月 ) マイナーチェンジ
1996/01( 平成08年01月 ) マイナーチェンジ
1997/07( 平成09年07月 ) マイナーチェンジ
1997/10( 平成09年10月 ) マイナーチェンジ
V-U41V
V-U42V
V-U43V
V-U44V